A honlap akadálymentes, vakbarát verziója.

Felolvasó szoftver letöltése

DR. DAGONYA ANDRÁS

KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁS
ÜGYVÉDI IRODA BUDAPEST


*TED

ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSEK BONYOLÍTÁSA AZ EKR RENDSZEREN - AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA ELEKTRONIKUS ÚTON - TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, TANÁCSADÁS

Uniós források

Szolgáltatási csomagok

ÜGYVÉD, HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ

KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁS

 • KÖZBESZERZÉSI AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

 • KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA

EGYÉB JOGI SZOLGÁLTATÁSOK

Kérésre részletes szerződés tervezetet küldünk.

Önkormányzatoknak és Intézményeknek

A csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

 • jogi tanácsadás és segítségnyújtás az önkormányzatok és intézmények működése során előforduló problémák jogszerű kezelésében;
 • szerződések előkészítése, szerkesztése, értelmezése, ezekhez kapcsolódó gyakorlati problémák megoldása;
 • munkajogi viták jogszerű rendezése;
 • peres képviselet ellátása bíróságok előtt, illetve képviselet hatóságok előtt;
 • belső szabályzatok készítése, véleményezése;
 • adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • közbeszerzési szabályzat elkészítése és folyamatos frissítése;

A csomag magában foglal évente 1 db közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítását.

Csomag ára havonta: 150.000 - 200.000 Ft. + ÁFA

Gazdasági társaságoknak

A csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

 • jogi tanácsadás és segítségnyújtás a gazdasági társaság működése során előforduló problémák jogszerű kezelésében;
 • szerződések előkészítése, szerkesztése, értelmezése, ezekhez kapcsolódó gyakorlati problémák megoldása;
 • munkajogi viták jogszerű rendezése;
 • peres képviselet ellátása bíróságok előtt, illetve képviselet hatóságok előtt;
 • követelések behajtása, érvényesítése bírósági úton;
 • cégbírósági változásbejegyzések intézése elektronikus cégeljárás segítségével, gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos okiratszerkesztés;

A csomag magában foglal évente 2 db közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat elkészítését, annak jogi kontrollját, illetve tárgyalásos eljárásban a jogi képviseletet.

Csomag ára havonta: 180.000 - 280.000 Ft. + ÁFA

További szolgáltatások

Közbeszerzési jog

Közbeszerzési eljárásokban történő közreműködés, mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon.

Közbeszerzési eljárások előkészítése és komplett lebonyolítása:

Szakmai szakértői vélemények készítése közbeszerzési vonatkozású témákban (pl.: szakértői vélemény közbeszerzési törvény hatály alá tartozás vonatkozásában, jogszabályok értelmezése, a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatainak értelmezése).

Önkormányzati jog

Az ügyvédi irodám közreműködik helyi önkormányzatok normatervezeteinek, döntéstervezeteinek előkészítésében és elkészítésében, véleményezésében. Segítséget nyújt az önkormányzati működést érintő jogszabályok értelmezésében. Igény esetén elvégzi mind az önkormányzat, mind az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működésének jogi kontrollját, szakmai iránymutatásokkal segíti a mindennapi munkát. Szükség esetén – több éves tapasztalatomnak köszönhetően - állásfoglalással segítem a jogszerű működést.

Gazdasági jog

Irodám közreműködik cégek napi működése kapcsán szükségessé váló adásvételi-, tárolási-, szállítási-, marketing-, vállalkozási-, megbízási-, tervezési-, kivitelezési-, beruházási- és egyéb szerződések előkészítésében illetve véleményezésében, illetve szükség esetén már meglévő szerződései jogi felülvizsgálatában, szindikátusi szerződések és más kiemelt fontosságú üzleti események jogi előkészítésében és lebonyolításában.

Követelések érvényesítése, jogviták rendezése és peres eljárások

Irodám a jogviták rendezése során az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével elsősorban peren kívüli megegyezésre törekszik az ügy egyszerűbb, gyorsabb és költséghatékonyabb megoldása érdekében.

Amennyiben a peren kívüli megegyezés nem vezet a várt eredményre, úgy Ügyfelem érdekét nemperes és peres eljárásban egyaránt képviselem. A bírósági eljárás során elkészítem a peres ügy viteléhez szükséges beadványokat és ellátom a tárgyalásokon való jogi képviseletet.

Jogászi tevékenység angol nyelven

Angol és magyar nyelven a beszállítói, szállítási és egyéb üzleti szerződéseket elkészítése, valamint az ezek előkészítését célzó tárgyalások lebonyolítása. Hivatásos, felsőfokú angol üzleti nyelvvizsgával rendelkező tolmács közreműködésével biztosított a hatékony képviselet, valamint a szakszerű és hiteles fordítás.

Elektronikus cégeljárás és egyesületek, alapítványok létrehozása

Vállaljuk gazdasági (közkereseti; betéti; korlátolt felelősségű) társaságok alapítását rövid határidővel, elektronikus cégeljárás útján. Gondoskodunk a társaságok cégbírósági bejegyzéséről, jogi segítséget nyújtunk a gazdasági társaságok alapításához. Elkészítjük a cég alapító okiratát, valamint az összes szükséges további okiratot.

Gondoskodunk egyesületek, alapítványok nyilvántartásba vételéről, jogszerű működésük biztosításáról. Felkérésre az alapdokumentumok jogi kontrollját is elvégezzük, illetve elkészítjük az alapdokumentumokat. Igény esetén döntéstervezeteket, előterjesztéseket készítünk, véleményezünk, elvégzzük a jogszerű működéshez szükséges adminisztrációt.

Ellátjuk fenti szervezetek peres-, peren kívüli ügyeinek intézését.

Ügyvédi Iroda - Közbeszerzési Tanácsadás

Ügyvédi iroda címe: 1136 Budapest, XIII. kerület, Hollán Ernő u. 10. 6. emelet 1.

Ügyvédi iroda telefon/fax: -

dr. Dagonya András: (+36) 30 431 9303

E-mail: drdagonyaa@t-email.hu

TÉRKÉP MEGJELENÍTÉSETérkép megjelenítése a Google Map oldalán.

drdagonya.hu

Domain név tulajdonosa: dr. Dagonya András Szabolcs

Tartalomért felelős: dr. Dagonya András Szabolcs E-mail küldése dr. Dagonya András részére.

Fejlesztő: Szabó Zoltán Kapcsolat felvétele a fejlesztővel.
Frissítve: 2019.09.06.